Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

Patuloy na dominasyon ng US Ang pagsakripisyo ng buhay sa madugong operasyon sa Mamasapano, ang paggamit ng mga tropang SAF bilang pambala lamang para sa “War on Terror” ng US, ay isa lamang sa pinakamalinaw na tanda ng patuloy na panghihimasok ng US .

Nagpapakita rin ito ng larawan ng rehimeng Aquino bilang isa sa mga pinakamasugid na tuta ng Estados Unidos.

Umabot ng 126,000 tropang Amerikano ang ipinadala ng Estados Unidos upang makibahagi sa gerang agresyon sa Pilipinas.

Ngunit sa kabila ng brutalidad ng mga sundalong Amerikano at superyor na mga sandata nito, hindi mabilis na nagapi ang malawak at magiting na paglaban ng mamamayang Pilipino laban sa gerang agresyon ng imperyalismong US.

Isiniksik ang libu-libong mamamayan sa mga kampong ito upang matanggalan ng baseng suporta ang mga lumalabang Pilipino.

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa.

Mahalaga itong kontribusyon sa pakikibaka para sa tunay na kalayaan at soberanya sa ating bansa.

Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Estados Unidos ay magmula 1898 hanggang 1946.

Idineklarang tapos na ang digmaan ni US Pangulo Theodore Roosevelt nang madakip ang liderato ng Unang Republiko ng Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo noong Hulyo 4, 1902.

Ngunit nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Pilipino sa iba’t ibang panig ng bansa, at lalo na ng mga Moro sa Mindanao, hanggang sa taong 1916.

pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-27pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-78pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-85

Matagal nang pinagtakpan ng mga Amerikano ang malagim na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, at kakambal nito ang magiting na paglaban ng mga makabayang Pilipino.

Join our conversation (6 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *