Ang pagdating ng mga

Ang pagdating ng mga

Ang Angono noong 1939 katulad ng nakatala sa Bureau of Census and Statistics ay : Narito rin ang bilang ng relihiyon at bilang ng miyembro nito: Catholic (3,860), Aglipayan (16), Protestant (1), Buddhist (1), No religion ( 2), Not committed (16). Pinasinayaan noong Enero 1, 1939 ang bagong Municipalidad ng Angono, Probinsiya ng Rizal. Ang permanenteng munisipyo ay itinayo noong 1940 sa ilalim ni Mayor Domingo Villamayor sa lupang ibinigay ni Mr. Sa halip na magdiwang ng masayang pista nang araw na iyon, ang puso ng mga taga-Angono ay nabalot ng takot at kalungkutan.

Ang galing naman sa ibang rehiyon ay ang : Bicol (4), Bisaya (18), Iloco (14), Kapampangan (28), Pangasinan (5), Chinese (7) at Japanese (1). Itinalagang Alcalde Municipal ang Puno ng Partido Nacionalista at nagmamay-ari ng pukot na si Mr. Itinalaga bilang bise-Alkalde si Domingo Villamayor, isang dentista at kilala ring pinuno ng Partido Nacionalista sa Angono. Mariano Santos ng Pampanga na binili sa bahagi ng lupa ni Victoria Guido mula sa Hacienda. Pagkatapos ng Pearl Harbor, na tinawag ni Presidente F. Roosevelt na ang Pilipinas ay sinakop ng mga sundalo ni Emperor Hirohito sa ilalim ni Premier Hideki Toho at General Masaharu Homa.

158, (ang Binangonan ay may 29 na baryo kasama ang Tayuman na may 625 katao) ay may populasyon na 16,588; ang Taytay noon (kabilang ang Moson na may 407 katao) ay may populasyon na 10,891. Ang bahay ni Padre Victoriano Basco ay inupahan upang maging pansamantalang munisipyo (Presidencia). Quezon, na itinayo sa Angono noong 1958 ay mas nakikita at nakatayo sa mas prominenteng lugar kaysa sa rebulto ng Pambansang Bayani na si Dr. Iyon ang araw na ang mga taga-Angono ay nagtutungo sa Pasig, Malabon at Antipolo upang magbigay pugay sa Blessed Virgin Mary ng Immaculada Concepcion.Ang mga distritong kilala sa Angono ay ang Itaas, Ibaba, Ibayo at Likod Kawayan. Isa pang katutubo na mula sa Angono, si First Lieutenant Eugenio G. 01620, ay nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio noong 1938.Ang Moson sa Norte at Tayuman sa Silangan ang pinakamalapit na mga baryo sa Angono noong mga panahong iyon kung ang pagbabatayan ay ang depinisyon ng isang baryo. Na isinama at kinilalang lehitimo ni Licenciado Don Pedro Calderon Enriquez noong 1752. Pinangunahan niya ang mga grupo ng boluntaryo mula sa Ateneo, mga PC enlisted men at trainees patungong Bataan upang kalabanin ang puwersa ng mga mananakop mula sa Land of the Rising Sun.Si Marcos Villaluz naman ay tumitingin sa kanyang mga alagang pato sa Angono simula pa sa kanyang kabataan hanggang sa magka-giyera.Nangunguha rin siya ng mga shell sa Laguna Bay araw-araw upang ipakain sa kanyang mga alagang pato at ang sobra naman ay kanyang ipinagbibili sa mga nag-aalaga rin ng pato sa Angono.

ang pagdating ng mga-55ang pagdating ng mga-54ang pagdating ng mga-36

Ito ay bumabaybay sa dalampasigan ng Laguna de Bay mula sa Estero Lagundi sa Baryo San Jose (Moson) hanggang sa Arroyo Mabalon (Tulay ng Lasi) patungong Binangonan. Sa iba pang sektor na binuo ng Pilipinas para sa giyera, dalawang military surgeon na mula sa Angono, sina First Lieutenant Crispin G. Samson ang sumunod sa tawag ng USAFFE na mga boluntaryo ng giyera. Subalit sa lahat ng nagpahayag ng pagkamakabansa, walang maaaring tumalo sa ipinakitang kabayanihan ng dalawang magkaibigan mula sa Angono.

Join our conversation (25 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Ang pagdating ng mga.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *